Įstatų papildymas 2018 03 10

Ištrauka iš susirinkimo, įvykusio 2018 03 10 protokolo.


Susirinkime diskusijų metu balsų dauguma priimti nutarimai:

Draugijos tikraisiais nariais nebelaikomi asmenys, kurie iki 2018-03-10 daugiau negu metus yra nesumokėję nario mokesčio.

Stojamasis nario mokestis – 25 Eur, kasmetinis nario mokestis – 15 Eur. Nario mokestį pervesti į draugijos atsiskaitomąją sąskaitą: LT467300010002464968, Swedbank.