Lietuvos Endoskopuotojų draugija

Tapti geresniam – kiekvieno noras ir tikslas, tačiau pavieniui tai pasiekti sunku. Mūsų nedidelė bendruomenė gali išsakyti savo tikslus ir jų siekti, tik norėkime. Draugijos vardu pareikšta nuomonė yra svaresnė negu kiekvieno mūsų atskirai paėmus – todėl reikškime ją visi kartu!

Pirmininko žodis

img

Brangūs Kolegos,

Mūsų Draugija po truputį atnaujina veiklą. Pirmiausia turiu padėkoti FORMEDICS, parėmusius mūsų tinklapio atsiradimą. Internetinis puslapis padės mums būti labiau matomiems ir suteiks daugiau galimybių tapti geresniems: tiek galimybių lavintis, tiek galimybių siekti aukščiausių savo profesijos standartų.

Tapti geresniam – kiekvieno noras ir tikslas, tačiau pavieniui tai pasiekti sunku. Mūsų nedidelė bendruomenė gali išsakyti savo tikslus ir jų siekti, tik norėkime. Draugijos vardu pareikšta nuomonė yra svaresnė negu kiekvieno mūsų atskirai paėmus – todėl reikškime ją visi kartu!

Pirmas bandymas jau padarytas – išsiųstas Raštas Sveikatos apsaugos ministrui, siūlantis apmokėti polipektomiją Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje dalyvaujantiems pacientams pirminės kolonoskopijos metu. Įdedame nuorodą, leisiančią gyvai stebėti UEGW 2018 pranešimus, taip pat peržiūrėti juos ir konferencijai pasibaigus.

Įdedame nuorodą į gaires, skelbiamas European Society of Gastrointestinal Endoscopy.
Šiemet pavasarį mūsų draugijai sukaks 30 metų, todėl laukiame pasiūlymų dėl šiam įvykiui skirtos konferencijos programos - kas turite ką įdomaus pranešti, siūlykite.

Kadangi mūsų tinklapis ką tik atsirado, laukiami pasiūlymai, kaip būtų galima jį padaryti kuo geresnį.

Gintautas Radžiūnas - Lietuvos Endoskopuotojų draugijos pirmininkas