Brangūs Kolegos,

Mūsų Draugija po truputį atnaujina veiklą. Pirmiausia turiu padėkoti FORMEDICS, parėmusius mūsų tinklapio atsiradimą. Internetinis puslapis padės mums būti labiau matomiems ir suteiks daugiau galimybių tapti geresniems: tiek galimybių lavintis, tiek galimybių siekti aukščiausių savo profesijos standartų.

Tapti geresniam – kiekvieno noras ir tikslas, tačiau pavieniui tai pasiekti sunku. Mūsų nedidelė bendruomenė gali išsakyti savo tikslus ir jų siekti, tik norėkime. Draugijos vardu pareikšta nuomonė yra svaresnė negu kiekvieno mūsų atskirai paėmus – todėl reikškime ją visi kartu!

Pirmas bandymas jau padarytas – išsiųstas Raštas Sveikatos apsaugos ministrui, siūlantis apmokėti polipektomiją  Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje dalyvaujantiems pacientams pirminės kolonoskopijos metu.

Šiemet pavasarį mūsų draugijai sukaks 30 metų, todėl laukiame pasiūlymų dėl šiam įvykiui skirtos konferencijos programos – kas turite ką įdomaus pranešti, siūlykite.

Kadangi mūsų tinklapis ką tik atsirado, laukiami pasiūlymai, kaip būtų galima jį padaryti kuo geresnį.

Lietuvos Endoskopuotojų draugijos pirmininkas

Gintautas Radžiūnas